ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Akce školy 2019/2020


Více fotografií z některých akcí najdete v Galerii


Školní poznávací zájezd Drážďany-Moritzburg 5. 12. 2019

Na zájezd do Drážďan jsme vyjeli brzy ráno od naší školy. Cesta směřovala přes Polsko směrem na Wroclaw a do Německa. Všichni jsme si ji v pohodě užívali hlavně díky oblíbeným zastávkám na občerstvení.
Po příjezdu do Drážďan jsme navštívili Zwinger s galérií Starých mistrů, kde jsme se na vlastní oči mohli seznámit s díly světoznámých umělců jako např. Raffaela (Sixtinská madona) Titiana, Rubense a mnoha dalších.
Po návštěvě galerie jsme pokračovali do muzea historie matematiky a fyziky, rovněž jsme navštívili muzeum porcelánu. A pak nás čekala pěší prohlídka historického centra Drážďan, kterou jsme zahájili na Divadelním náměstí kolem Hofkirche přes Auguststraße se 101 metrů dlouhým obrazem složeným z 25000 kachlí (historický výjev kurfiřtů rodu Wettinů). Na náměstí Neumarkt jsme si prohlédli Marienkirche a zamířili k našemu dalšímu cíli – vánočním trhům na Altmarktu. Zde jsme ochutnali něco z místních tradičních dobrot nebo nakoupili dárečky a suvenýry.
A nyní nás už čekala poslední část programu – zimní výstava v Moritzburgu k filmu Tři oříšky pro Popelku. Na ní jsme se mohli seznámit s králem a královnou, vyzkoušet Popelčin střevíček nebo šaty Droběny, prince či kuchtíka.
Odpoledne jsme odjeli zpět do České republiky. Cesta rychle uběhla a ke škole jsme se vrátili večer, a to plni zážitků, o které se rádi podělíme s rodiči i kamarády...
Fotky si prohlédněte v albu.
Prezentace v pdf.

Ing. Eva Fialová

Bobřík informatiky 15. 11. 2019

Dne 13. 11. 2019 proběhla v budově M8 i M16 tradiční soutěž podporovaná Ministerstvem školství Bobřík informatiky. Žáci 8. a 9. tříd v počítačových učebnách během 40 minut odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti ve své kategorii Kadet. Ti, kteří dosáhli nejméně 120 bodů, stali se úspěšnými řešiteli. Tímto gratulujeme Holubové Báře, Viktorii Kinkani z 8. B, Konstantinu Štverkovi z 8. C, Adéle Mozdřenové, Jakubu Sedláčkovi z 9. A, Markovi Boreckému (153 bodů) a Samuelu Hájkovi z 9. B.
O týden dříve v kategorii Mini soutěžili žáci 5. C a 5. D. I tady jsme měli úspěšné bobříky a těmi jsou Matyáš Šenkeřík (156 bodů), Markéta Chomová, Nelly Kvasnicová a Tereza Maňková. I jim patří velká gratulace.
Fotky si prohlédněte v albu.

Mgr. Pavlína Pustková

Příběhy bezpráví 13. 11. 2019

Ve středu 13. 11. 2019 se naše škola zapojila do celostátního projektu organizace Člověk v tísni "Příběhy bezpráví". Žáci 9. tříd si takto připomněli 30. výročí sametové revoluce. Shlédli dokumentární film o fenoménu emigrace "Dopisy psané přes železnou oponu". O nástrahách života v minulém režimu jim následně vyprávěl pozvaný host Mgr. Jaroslava Novotná z Archivu města Ostravy. Kromě této akce si žáci 9. ročníku připomenou výročí 17. listopadu ještě návštěvou komponovaného pořadu v kině Luna v pondělí 18. 11.2019, který pro žáky všech škol v obvodu připravil Úmob-Jih.

Robert Novotný

Příběhy bezpráví Příběhy bezpráví
Příběhy bezpráví Příběhy bezpráví Příběhy bezpráví

Dějepisná olympiáda školní kolo 12. 11. 2019

Ve dnech 12. a 14. 11. 2019 proběhlo v budově M8 i M16 školní kolo dějepisné olympiády. 28 žáků 8. a 9. tříd soutěžilo tentokrát na téma "Dlouhé století se loučí, léta 1880-1920". Vítězem, který bude školu reprezentovat v okresním kole, se stal Martin Stehlík ze třídy 9. A. Úspěšnými řešiteli bylo 13 žáků, kteří zodpověděli správně 60% otázek a získali 39 a více bodů. Děkuji všem žákům za účast.
Ve velmi těžké pozici byli žáci 8 tříd, protože o tomto období se budou učit na konci tohoto školního roku. Přesto se v konkurenci starších spolužáků neztratili.
Výsledkovou listinu najdete tady.

Robert Novotný

Dějepisná olympiáda školní kolo Dějepisná olympiáda školní kolo

Dopravní hřiště 5. C 11. 11. 2019

V pondělí 11. 11. 2019 bylo nádherné počasí ideální k tomu, aby se třída 5. C vydala do ZŠ Alberta Kučery, kde se zúčastnila výuky pravidel silničního provozu. Po zopakování všech důležitých zásad žáci nafasovali kola a střídavě jako cyklisté či chodci trénovali pravidla v praxi na hřišti školy.
Novým úpěšným držitelem kartičky správného cyklisty se stal Matyáš Šenkeřík.
Fotky si prohlédněte v albu.

Mgr. Pavlína Pustková

Talentovaní žáci ZŠ a SŠ bádají společně 4. - 6. 11. 2019

Ve dnech 4. - 6. 11. 2019 se 6 našich žáků zúčastnilo exkurze pro talentované žáky města Ostravy v rámci projektu "Talentovaní žáci ZŠ a SŠ bádají společně". V průběhu exkurze byli žáci rozděleni do badatelských skupin a pracovali s podporou studentů SPŠCH na zajímavých přírodovědných tématech. Využívali výpočetní techniku a badatelské pomůcky. Projekt bude pokračovat v laboratořích SPŠCH a zakončí ho badatelská konference.
Výprava za poznáním začala v Mladečských jeskyních, pokračovala návštěvou planetária v Hradci Králové a pozorováním Slunce.
Druhý den jsme se pohybovali v oblasti Adršpachu a broumovských stěn. Zde byl nasbírán materiál pro další zkoumání. Věnovali jsme se také barokním památkám a historii Broumovska. Všechny skupiny prezentovaly v rámci večerního programu výsledky své práce ostatním týmům. Exkurzi jsme zakončili v ZOO Dvůr Králové, kde skupiny pracovaly s badatelskými listy.
Velké poděkování patří týmu pedagogů SPŠCH ve složení Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jiří Šolc a Mgr. Renata Milerová za perfektně připravenou a zorganizovanou exkurzi.
Fotky si prohlédněte v albu.

Mgr. Robert Novotný

Halloween 31. 10. 2019

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 naplnila budovu M8 strašidla, čarodejnice, kostlivci i neidentifikovatelná stvoření. Vyučovací hodiny pak probíhaly v tajemném vzdělávacím duchu luštění a vyplňování. O velké přestávce jsme se v menší skupině sešli a udělali halloweenské foto. A jak nám to slušelo?
Fotky si prohlédněte v albu.

Přírodovědný klokan 16. 10. 2019

Soutěž Přírodovědný Klokan pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
16. 10. 2019 se vybraní žáci 8. B., 8. C a 9. C zúčastnili přírodovědné soutěže Přírodovědný Klokan v kategorii KADET. V této kategorii soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ během 40 minut řešilo 24 otázek z matematiky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Prvních 8 otázek bylo za 3 body, dalších 8 za 4 body a posledních 8 za 5 bodů. Za nezodpovězenou otázku nezískali žádný bod a za špatnou odpověď 1 bod ztratili. Na začátek dostali soutěžící přiděleno 24 bodů a maximálně mohli získat 120 bodů. Všichni žáci dostali osvědčení o účasti.
Nejúspěšnějšími řešiteli se v letošním školním roce staly:
1. Aneta Bulišová z 9. C
2. Bára Holubová z 8. B
3. Zuzana Pustková z 8. B
Našim vítězkám gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži.

Korfbal jinak a jinde 17. 10. 2019

Dne 17. 10. 2019 se uskutečnila mimořádná akce v korfbalovém klubu TJ Sokol Koblov. Proběhl korfbalový zápas mezi školami ZŠ Mitušova a ZŠ Bohumínská. V budově M8 korfbal trénuje David Vlček.
Zápas na velkém hřišti pískaný rozhodčím a s diváky v hledišti byl pro všechny děti určitě velký zážitek. Ve dvou kategoriích jsme si vyzkoušeli všechny korfbalové dovednosti včetně střelby na koš v podobě „trestného střílení“. Na konci zápasu děti dostaly drobné odměny a nakonec jsme se všichni společně vyfotili.
Už teď se těšíme na další sportovní zážitky.
Fotky si prohlédněte v albu.

Muzikohrátky 25. 10. 2019

V pátek 25. 10. 2019 seznámila lektorka hudebních a pohybových prožitkových programů žáky 2. stupně budovy M8 s etnickými a relaxačními hudebními nástroji. Společně trénovali správné dýchání, procvičovali rytmiku a koordinaci rukou, společně muzicírovali a naslouchali.
Všem žákům se společná improvizace i vedení hodinové lekce líbilo.
Fotky si prohlédněte v albu.

Mgr. Pavlína Pustková

Technická zdatnost 22. 10. 2019

Naše škola se dne 22. 10. 2019 zúčastnila 10. ročníku Technické zdatnosti žáků, která se konala na ZŠ Volgogradská. Tři chlapci měli za úkol vyrobit sázecí lopatku podle technického výkresu. Lopatku posuzovali učitelé z jiných škol a firmy. Žáci byli vybaveni materiálem a pustili se do práce. Práce to byla nelehká, ale nakonec vše zvládli. Děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Hermanová

Technická zdatnost Technická zdatnost Technická zdatnost Technická zdatnost
Technická zdatnost Technická zdatnost Technická zdatnost Technická zdatnost

Kuba Huvar z 8.B získal bronz 18. 10. 2019

V Mladé Boleslavi se představili nejlepší judisté v kategorii mladšího a staršího žactva, kteří bojovali o titul Přeborník České republiky 2019. Jakub Huvar z 8. B statečně bojoval a domů si přivezl bronzovou medaili poprvé v kategorii starších žáků.
Gratulujeme.

Kuba Huvar má bronz Kuba Huvar má bronz Kuba Huvar má bronz

Bílý pátek 18. 10. 2019

Dočkali jsme se... poslední bílý pátek. Přestože je bílá barva mimo jiné symbolem začátku, my jsme bílou barvou skončili. Udělali jsme poslední společnou fotografii a příští týden se už budeme těšit na vyhodnocení naší barevné soutěže.

Bílý pátek Bílý pátek Bílý pátek

Fialový pátek 18. 10. 2019

Nadešel fialová pátek...a s podivem téměř každý našel ve svém šatníku nějaký ten fialový kousek. Udělali jsme společné foto, někteří pouze ve své třídě. A jak nám to slušelo? Podívejte se, jak jinak, než do galerie školy.
A příští týden 18. 10. se setkáme v poslední barvě, a to bílé.

Fialový pátek Fialový pátek

Zelený pátek 4. 10. 2019

V pátek 4. 10. jsme doladili společný outfit do jarních barev....fakt nám to slušelo! :-)
A na 11. 10. máme připraven malý oříšek.... barvu fialovou. Prohledejte šatníky a v pátek se těšíme opět u fotografování.

Zelený pátek Zelený pátek Zelený pátek Zelený pátek

Festival ostravských knihoven 1. 10. 2019

V úterý se vydali žáci s Mgr. Sikorovou na prohlídku Ústřední knihovny města Ostravy. Krásný den pak vyplnili výhledem z věže Nové radnice. Zážitky doplní sami žáci prostřednictvím svých článků. A tady jsou...

FESTIVAL KNIHOVEN 1. 10. 2019
Ústřední knihovnou města Ostravy nás vedl průvodce, který nám ukázal uložiště knih. Bylo tam neskutečné množství publikací. Viděli jsme zvukovou knihovnu nebo britskou a americkou sekci. Cestou z knihovny nás paní učitelka Sikorová vzala na vyhlídkovou věž Nové radnice. Nahoře byl krásný výhled, udělali jsme pár fotek a vyrazili zpátky do školy. (Pustková Zuzana 8.B)

Úryvek ze zprávy Festival ostravských knihoven (Bára Holubová)
… Tam jsme se dostali do rukou knihovníka, který nás provedl po místech, která jsou i nejsou dostupná veřejnosti. Například do skladu knih, ve kterém bylo tolik knih, že kdybychom je měli počítat, tak tam budeme nejspíš do Vánoc; do části knihovny, která se nazývá Zvuková knihovna – je určena pro nevidomé a slabozraké, mají proto zde CD s nahrávkami celých knih. Dále jsme si zde mohli vyzkoušet pomocí speciálních brýlí, jak vidí, pokusit se pomocí hmatu poznat, co je to za omalovánku. Bylo to velmi zajímavé a zábavné. Také jsme navštívili část knihovny, která je určená pro děti a mládež, zde jsme viděli mimo jiné sekci určenou jen komiksům. Předposlední část knihovny, kterou jsme viděli, byl American Corner (přeloženo Americký koutek), který je v této knihovně nový a kde se také nalézá společenský sál. Zde jsme si mohli vzít americké vlaječky a odznáčky. Poslední část bylo Britské centrum, kde jsou knihy jen v angličtině. …..

Návštěva městské knihovny a radnice (Leila Hanzelková)
Dne 1. 10. 2019 se vydala celé naše třída do knihovny města Ostravy. Jeli jsme se podívat do skladu knih, audio knih a novin. Exkurze zahrnovala také prohlídku jednotlivých pater knihovny. V 1. patře se nacházela klasická knihovna s dalšími částmi. 2. patro patřilo Americe a věci kolem ní. Čas letěl rychle, a proto se blížil konec exkurze. Moc jsem si to užila a ráda bych se tam podívala někdy znovu. Vyšli jsme z knihovny a naše kroky vedly na Novou radnici. Tam nám paní učitelka koupila lístky a jelo se až nahoru. Tam jsme strávili asi tak 20 minut, podívali jsme se na část Ostravy, vyfotili se a celou vyhlídku si pěkně užili. Tím to bych chtěla poděkovat paní učitelce Sikorové, že nás vzala do knihovny a na Novou radnici. Moc se mi celý den líbil a ještě jednou děkuji paní učitelce.

Dne 1. 10. 2019 nás v Knihovně města Ostravy uvítal pán a provedl nás částmi knihovny, do kterých se běžně nedostaneme. Když jsme se dostali do zvukové knihovny, tak nám paní pověděla nám něco o audio knihách. Poté jsme zkoušeli jak vidí slepí lidé nebo skoroslepí. Ze zvukové knihovny jsme se přesunuli do části, kde byly knihy udělané z novin a mohli jsme se podívat co se stalo v den našeho narození. V anglické části byly všechny díly Harryho Pottera a povídky z něj v angličtině. Tento festival se mi líbil a doufám , že příští rok bude znovu. (Ondřej Ilyenin)

Fotky si prohlédněte albu.

Žlutý pátek 27. 9. 2019

Dnes jsme si oblékli barvu žlutou a zpříjemnili si tak zamračený den. Účast byla opět velká.
Příští týden si připravíme barvu zelenou.

Mgr. Pavlína Pustková

Žlutý pátek Žlutý pátek
Žlutý pátek Žlutý pátek Žlutý pátek Žlutý pátek

Červený pátek 20. 9. 2019

V pátek 20. 9. jsme se přidali k akci 1. stupně budovy Mitušova 16 a zahalili jsme se do červené barvy. A jak nám to slušelo? Koukněte na fotografie.

Mgr. Pavlína Pustková

Červený pátek Červený pátek
Červený pátek Červený pátek Červený pátek

Matyáš - mistr z 5.D 22. 9. 2019

Matyáš Huvar, žák 5. D třídy naší školy ukázal, že talent, píle a pravidelná příprava přináší úspěch. Až před pár dny se nám Matyášova maminka pochlubila, že se Matyáš 28. 4. 2019 zúčastnil prestižního mezinárodního turnaje Budapešť cup v judu. Soutěž se konala v hlavním městě Maďarsku a byla velmi kvalitně obsazena. Maty se v konkurenci 1543 závodníků z 27 evropských států a 2 mimoevropských zemí umístil ve své kategorii (do 11 let a do 39 kg) na 1. místě.
Jsme rádi, že tak úspěšný žák navštěvuje naši školu, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším sportování.

Mgr. Yvona Pešlová, uč. TV

Matyáš - mistr z 5.D Matyáš - mistr z 5.D

Festival Art&Science VŠB 5. 9. 2019

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 jsme vyrazily s 5. C a 5. D do porubského areáu VŠB. Ta slavila 170 let od založení. Celkem se akce účastnilo téměř 4000 návštěvníků.
V kampusu univerzity si mohli žáci projít různé stánky a stanoviště, které představovaly jednotlivé studijní obory. Žáci si mohli vyrazit ocelovou minci, poznávat minerály, odlévat sádrové odlitky, vymalovat si látkový batůžek, vyzkoušet si LaserGame, pozorovat Slunce, vyrobit si šperk z oceli nebo recyklovatelných materiálů, vyzkoušet si různě upravená kola, laparoskopii, autodráhu s autíčky, projet se s řidičem elektrovozítkem Biró, postavit stavby z dřevěných kostek či tunel ze stavebnicových dílů, projít laserovým bludištěm, na hrnčířském kruhu si vyrobit misku či vázu. Na nepřeberné množství těchto i dalších aktivit jsme měli celé dopoledne.

Mgr. Pavlína Pustková

Art&Science Art&Science Art&Science Art&Science