ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Akce školy 2017/2018


Více fotografií z některých akcí najdete v Galerii


Turnaj ve stolním tenise 7. – 9. třída 29. 11. 2017

Dne 29. 11. 2017 proběhl na škole v budově Mitušova 8 turnaj ve stolním tenise pro 7. – 9. třídy, který pořádala ŽR. Zúčastnili se ho 4 chlapci. Hrálo se systémem „každý s každým“. Na 3. místě skončil Matěj Sikora ze třídy 7. C, 2. místo obsadil Petr Kminiak z 8. B třídy a jako 1. se umístil Maxim Štěpánek z 8. B třídy.
Blahopřejeme vítězům. Kluci si zasoutěžili, rozdali jsme sladké odměny a rozešli jsme se domů.

za ŽR Mgr. Lenka Duroňová a Mgr. Yvona Pešlová

Turnaj ve stolním tenise Turnaj ve stolním tenise Turnaj ve stolním tenise

Přírodovědný klokan 2017/ 2018

11. 10. 2017 se konala soutěž Přírodovědný klokan 2017/2018, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
49 žáků 8. a 9. tříd ze ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16 soutěžilo ve společné kategorii Kadet. Řešili během 40 minut celkem 24 úloh odstupňovaných podle obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů. Při soutěži nemohli používat kalkulačku, tabulky ani jinou literaturu. Tři naši nejlepší řešitelé získali 83, 82 a 79 bodů ze 120 možných.
V rámci Ostravy se soutěže zúčastnilo 23 základních škol a jen 5 žáků z jiných ostravských škol předběhlo naše tři úspěšné řešitele. V rámci Moravskoslezského kraje se soutěže účastnilo celkem 7 okresů a pouze 35 žáků v rámci kraje se umístilo před těmito našimi borci. Všichni účastníci obdrželi osvědčení o účasti, zadání otázek a opravené odpovědi na soutěžní otázky. Mohli tak sami vyzkoušet znalosti třeba svých kamarádů nebo rodinných příslušníků.
Gratulujeme třem nejlepším účastníkům Danielu Kodrlovi z 8.C, Anně Machálkové z 9.D a Ondřeji Cuberkovi z 9.B. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast a snahu vyřešit co nejvíce soutěžních úloh.

Mgr. Eva Kalníková

Školní kolo dějepisné olympiády 22. 11. 2017

V letošním školním roce soutěžilo 28 žáků 8. a 9. ročníku z obou budov naší školy.
Školního kola dějepisné olympiády, které proběhlo 22. listopadu 2017, se zúčastnilo 28 žáků 8. a 9. ročníků z obou budov školy. Téma letošního ročníku dějepisné olypiády je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938. Vítězkou školního kola se stala Anna Machálková z 9. D se ziskem 62 bodů. Vítězka bude reprezentovat školu v okresním kole, které proběhne v lednu 2017. O případném postupu Rebeky Galuškové ze třídy 9. D, která získala 61 bodů a obsadila druhé místo se teprve rozhodne. Na třetím místě se umístil Jan Bernát ze třídy 9.B, který získal 49 bodů. Celkem 10 žáků bylo úspěšnými řešiteli. To znamená, že odpověděli správně na více než 60 % otázek. Úspěšným řešitelům gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast a Aničce přejeme hodně štěstí v okresním kole.
Výsledková listina

S hudbou proti drogám 23. 11. 2017

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhl v tělocvičně budovy Mitušova 16 program zaměřený na prevenci užívání drog, alkoholu a varování před rizikovými fenomény jako je mentální anorexie, hepatitida typu C nebo nemoc AIDS. Dva hudebníci žákům představili život a tvorbu světových hudebních velikánů, ale také jejich nesprávný životní styl a užívání různých návykových látek. Šlo např. o skupinu Queen nebo Rolling Stones.

Hudba proti drogám Hudba proti drogám Hudba proti drogám Hudba proti drogám

Turnaj ve stolním tenise 5.- 6. třída 22. 11. 2017

Dne 22. 11. 2017 proběhl na škole v budově Mitušova 8 turnaj ve stolním tenise pro 5.-6. třídy, který pořádala ŽR. Zúčastnilo se 7 chlapců. Hrálo se systémem „každý s každým“.
Na 3. místě skončil Adam Horák ze třídy 6.B, 2. místo obsadil Kevin Šindrbal z 6.B třídy a jako 1. se umístil Adam Fabík z 6.B třídy. Blahopřejeme vítězům.
Kluci si zasoutěžili, rozdali jsme pěkné ceny a rozešli se domů.

za ŽR Lenka Duroňová a Yvona Pešlová

Turnaj ve stolním tenise Turnaj ve stolním tenise Turnaj ve stolním tenise Turnaj ve stolním tenise

Bobřík informatiky 2017

10. ročník online soutěže, logické myšlení, strategie a řešení problémů...to je informatika a předmětová soutěž Bobřík informatiky.
V týdnu od 6. - 10. listopadu 2017 byl spuštěn soutěžní test pro kategorii Mini a Benjamin (5., 6. a 7. ročník), všechny děti těchto ročníků si na budově Mitušova 8 vyzkoušely, jak jsou na tom s logickýcm myšlením.
15. listopadu pak proběhl test pro 8. a 9. ročník kategorie Kadet. Žáci se během dopoledne vystřídali v počítačové učebně odloučeného pracoviště, třídy 9.A a 9. B na chvíli pod vedením paní učitelky Celtové a Rusnokové dezertovaly ze své budovy. Všichni ze sebe vydali to nejlepší a někteří dosáhli opravdu skvělých výsledků.
Největší pochvalu zaslouží Rebeka Galušková z 9. D a Jakub Prokeš z 9. B, kteří se dostali mezi 5% nejúspěšnějších soutěžících v celostátním přehledu kategorie Kadet. Mnohokrát blahopřejeme!

Mgr. Pavlína Pustková

Bobřík informatiky 2017 Bobřík informatiky 2017 Bobřík informatiky 2017 Bobřík informatiky 2017

Sběr starého papíru – říjen 2017

Ve dnech 16. – 20. 10. 2017 proběhl na naší škole tradiční podzimní sběr starého papíru organizovaný ŽR. Žáci mohli starý papír nosit každý den ráno a ve středu odpoledne. Letošní sběrové akce se zúčastnily všechny třídy a celkově jsme nasbírali 3 422 kg starého papíru.
1. místo obsadila třída 5. D, která nasbírala 1 030 kg a obhájila prvenství i v letošním podzimním sběru. Na 2. místě se místila třída 7. C s 584 kg a 3. místo třída 5. C se 357 kg.
V soutěži jednotlivců nasbírala nejvíce Lucie Sládečková ze 7. C třídy a to 292 kg. Druhá Tina Vykopalová z 5. D třídy nasbírala 253 kg a jako třetí se umístil Jan Pavlík 6. B třídy, který nasbíral 143 kg.
Žákovská rada děkuje všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, také děkuje všem žákům, kteří pomáhali na službách při odebírání sběru i při nakládání do kontejneru. Děkujeme také paní učitelkám a panu školníkovi, kteří zajišťovali dohled a pomáhali službě a při nakládce starého papíru. Získaný výtěžek půjde na ceny pro jednotlivce i pro třídy a do fondu SRPŠ.

za ŽR Lenka Duroňová a Yvona Pešlová

Žilina 24. 10. 2017

Žilina Žilina Žilina Žilina
Více fotografií v Galerii

Den požární ochrany 13. 10. 2017

V pátek 13. října 2017 navštívili žáci 5. tříd Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v Ostravě - Zábřehu, kde byl pro žáky připraven Den požární ochrany.
V doprovodu příslušníka HZS si prošli areál s technikou, vyslechli si spoustu zajímavostí týkajících se tohoto zajímavého a nebezpečného povolání. Největší atrakcí bylo vyprošťování raněného z havarovaného vozidla. Vše dobře dopadlo, figuranta příslušníci HZS vysvobodili a zachránili. Za tento profesionální výkon si hasiči vysloužili bouřlivý potlesk. My jim za velmi zajímavý program děkujeme.

Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči
Více fotografií v Galerii

Drakiáda 12. 10. 2017

Drakiáda 12. 10. 2017 se povedla. Větrné počasí přilákalo na naše hřiště mnoho našich školáků, předškoláků, rodičů a prarodičů.
Děti se svými draky soutěžily v šesti kategoriích. Nejmenší, největší, nejstrašidelnější, nejusměvavější, nejdéle létající a nejvýše létající drak. Protože podmínky drakům opravdu přály, měla porota plné ruce práce, aby všechny draky na obloze uhlídala. V každé kategorii se udělovala zlatá, stříbrná a bronzová medaile. Do výsledkové listiny se zapsaly děti ze všech našich budov: školek i škol. Za pomoc a spolupráci velmi děkuji dětským porotcům, panu učiteli Martinu Bogyimu a paní vedoucí učitelce MŠ Mitušova 6 Petře Sedláčkové.

Drakiáda Drakiáda Drakiáda Drakiáda
Drakiáda Drakiáda

Návštěva IPS 9.C 12. 10. 2017

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 navštívila třída 9.C informační a poradenské středisko v centru Ostravy. Žáci se zúčastnili besedy na téma volba povolání. Mohli si vyzkoušet krátký testík, který jim po vyhodnocení otázek vypsal možná povolání. Žáci si také zalistovali Atlasem školství a prošli složky středních škol a možných povolání. Beseda byla poučná, přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou je nutné odevzdat do 30. 11. 2017, na ostatní obory do 1. 3. 2018.

IPS IPS IPS
IPS IPS IPS IPS

Návštěva honorárnho konzula Ruské federace 1. 9. 2017

Návštěva honorárnho konzula Návštěva honorárnho konzula
Návštěva honorárnho konzula Návštěva honorárnho konzula Návštěva honorárnho konzula