ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Informace školy


Školská rada
Vážení rodiče,
v případě Vašeho zájmu pracovat ve Školské radě, napište prosím na email řediteli školy: pail@zsmitusova16.cz. Volební období Školské rady bude od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020. Děkujeme

Školní poradenské pracoviště
I ve školním roce 2017/2018 bude na naší škole fungovat školní poradenské pracoviště. Rodiče se mohou obracet s žádostí o pomoc a radu na výchovného poradce, metodika prevence, speciálního pedagoga a školního psychologa.
Činnost školního psychologa 17/18
Generální souhlas s činností psychologa 17/18

Informace k odpolední výuce
Z provozních důvodů dochází k časovým změnám začátku odpolední výuky.
pondělí 8.B, 8.C INF, VV 13:05 - 14:35 h; 9.C,D TV dívky 13:30 - 15 h
úterý 8.C RJ 13:05 - 13:50 h, 8.B TV 13:40 - 15:10 h, 9.C VV 13:25 - 14:55 h
středa 8.C TV 13:05 - 14:35 h, 9.D VV 13:05 - 14:35 h, 8.B RJ 14:00 - 14:45 h
čtvrtek 9.C,D hoši 13:30 - 15 h

Telefonní čísla
Vážení rodiče,
upozorňujeme, že dochází ke změně telefonních čísel do jednotlivých budov naší školy.

Martin Pail - ředitel školy: 736 761 940

Marie Sikorová-zástupce ředitele: 601 090 508

Pedagogové I. stupně: 601 090 509 (omlouvání žáků I.stupně)

Školní družina Mitušova 8: 601 090 510

Petra Sedláčková - vedoucí učitelka MŠ Mitušova 6: 601 090 511

Marcela Vozničková - vedoucí ŠJ Mitušova 8: 601 090 512 (pro odhlášení obědů)

Věra Naďová - mzdová účetní: 724 025 339 (omlouvání žáků II.stupně)

Opatření proti vši dětské
Vážení rodiče,
z důvodu výskytu vší u žáků naší školy Vás prosíme o důkladnou kontrolu vlasů Vašich dětí. V případě výskytu vší je nutné provést důsledně všechna potřebná opatření proti jejich dalšímu šíření. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a jejich pedagogických pracovníků.

V případě rodičů, jež posílají opakovaně své děti do kolektivu neodvšivené, může škola o této skutečnosti informovat příslušný orgán sociální péče.

Zde si přečtěte souhrn opatření proti dalšímu výskytu tohoto parazita.

Doplnění školního řádu
Upozorňujeme rodiče i žáky, že školní řád byl doplněn o pravidla užívání mobilních telefonů během vyučování:
"Mobilní telefon musí být během vyučování zcela vypnutý. V případě porušení této povinnosti bude žákovi mobil po vyjmutí a vrácení SIM karty zabaven, vložen a zalepen do obálky označené jménem a příjmením žáka a uložen do bezpečnostní schránky u ZŘ. Vrácení mobilního telefonu bude možné pouze osobně do rukou zákonného zástupce."
Se zněním celého školního řádu se můžete seznámit tady.
logo