ZŠ Ostrava-Hrabůvka


 Slavíme 50. výročí založení naší Základní a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace

Kontakt:
telefon 596 719 879, 721 642 700
e-mail skola@zsmitusova8.cz
výroční logo


Pokyny k odjezdu studijního zájezdu Ostrava - Berlín new
Pokyny k odjezdu studijního zájezdu do Berlína najdete zde


50.výročí školy: Výtvarná soutěž new
V rámci oslav 50. výročí naší školy vyhlašujeme výtvarnou soutěž
MITUŠKA MÝMA OČIMA
50. výročí ZŠ a MŠ Mitušova 8


50.výročí školy: Exkurze 3. ročníků new
50. výročí ZŠ a MŠ Mitušova 8


Změny v odhlašování a přihlašování stravného new
Číslo jídelny: 4796
Odhlásit a přihlásit strávníka je možné
úterý až pátek – den předem do 13.00 hodin přes internet nebo SMS
na pondělí nejpozději v pondělí do 7.00 hodin taktéž.
Objednávky a odhlášky přes internet na www.strava.cznávod
Odhlašování pomocí SMS mobilním telefonem – návod

Možnost inkasní platby za stravné a školné v ZŠ new
Naše škola nabízí možnost inkasní platby za stravné a školné v ZŠ. Postup a další informace k zřízení příkazu k povolení inkasa u své banky najdete v manuálu.
Zde najdete souhlas s inkasem.

Nabídka obědů pro veřejnost new
Nabízíme možnost zakoupení obědů pro soukromé osoby. Veškeré informace najdete tady.

Lyžařský kurz pro 2. stupeň new
Závaznou přihlášku na lyžařský kurz pro žáky 2. stupně najdete zde
Družstvo na snowboard je již plně obsazeno.

Nabídka kroužků Cvoček new
Nabídku kroužků pro školní rok 2015/16 najdete tady.

Elektronická žákovská knížka new
Vážení rodiče,
spustili jsme zkušební provoz elektronické žákovské knížky pro 4. - 9. ročník.
Přístupové kódy Vám byly předány na třídních schůzkách. Máte tak možnost sledovat průběžné známky Vašeho dítěte, informace o docházce či probírané látce. Papírová žákovská knížka bude využívána pro omlouvání absence a zápis dalších sdělení.
Příručka pro rodiče k elektronické žákovské knížce.
Aplikace pro mobilní zařízení Aplikace Bakaláři eŽK

Přijímáme nové žáky new
Pro školní rok 2015/16 přijímá naše škola nové žáky do všech ročníků.
Nabízíme také volná místa do 2. třídy s logopedickým zaměřením.
Bližší informace získáte osobně na sekretariátě školy, na tel. čísle 596 719 879, 721 642 700 nebo přes e-mail skola@zsmitusova8.cz

Příprava projektu s výukou cizích jazyků new
Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Pro podporu našich nadaných žáků škola zpracovala grant, na jehož základě připravujeme pro žáky 5. - 9. ročníků Školní zájezd s výukou do Skotska (Edinburg) a Německa (Berlín) v období září - listopad 2015 (pro rozvoj jazykových kompetencí AJ/NJ), který je plně hrazen v rámci OP VK.
V rámci tohoto projektu budou dále pro naše žáky 1. stupně podpořeny také Čtenářské dílny, které jsou rovněž financovány ze zdrojů EU - OP VK.
Projekt s výukou cizích jazyků

Prostory k pronájmu
Oznamujeme, že naše škola nabízí prostory k pronájmu. Další informace najdete zde.logo

Aktuality

Informace školní jídelny  new
Prodej stravného


6. 10. 2015  new
13:40 h Žákovská rada


7. 10. 2015  new
8 h plavání 3.A,B


7. 10. 2015  new
11 h knihovnická lekce 2.A


7. 10. 2015  new
15:15 h přípravka pro předškoláky


8. 10. 2015  new
11 h knihovnická lekce 4.B


14. 10. 2015  new
13:45 h turnaj ve stolním tenise
Byli jsme u toho :-)
Partnerská škola Nakladatelství Fraus
Aktivní škola
Úmob Ostrava-Jih


Jste naším . návštěvníkem.

Poslední aktualizace 2. října 2015