ZŠ Ostrava-Hrabůvka


 Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace

Rodinná škola

Kontakt:
telefon 596 719 879, 721 642 700
e-mail skola@zsmitusova8.cz

Jsme tu pro Vaše děti!


ZŠ a MŠ Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8, p.o. přijme od 1. 9. 2014 do nově otevřené logopedické třídy učitelku-učitele s příslušným vzděláním (vzdělání pro 1. stupeň ZŠ + příslušná logopedická kvalifikace).
kontakt: telefon 596719879, e-mail: skola@zsmitusova8.cz

ZŘÍZENÍ LOGOPEDICKÉ TŘÍDY new
Vážení rodiče, pro příští školní rok bude škola otevírat dvě běžné 1. třídy. Z celkového počtu přijatých žáků se počítá s odklady povinné školní docházky a také se zařazením žáků do logopedické třídy. Počty žáků v běžných třídách se budou proto pohybovat kolem 20 na třídu.
Oznamujeme, že v souladu se Školským zákonem uděluje Krajský úřad Moravskoslezského kraje uděluje
souhlas se zřízením LOGOPEDICKÉ TŘÍDY v ZŠ Mitušova 8 od 1. 9. 2014.
Vedení školy


Výsledky jarního sběru new
Děkujeme všem, kteří se podíleli na sběru papíru.
A tady jsou výsledky: Jednotlivci a Třídy


Ředitelské volno new
Vyhlášení volného dne ředitelkou školy najdete zde.


Zájezd Londýn - informace new
Dne 15. 4. 2014 se uskuteční informační schůzka pro rodiče žáků, kteří se zúčastní školního zájezdu do Londýna (12. - 16. 5. 2014), a to v 16.30 hodin v učebně fyziky na 2. stupni ZŠ.


Výstava "Malý svět techniky U6" new
Akce SRPŠ - dne 25. 4. 2014 proběhne interaktivní výstava v Dolní oblasti Vítkovic. Další informace včetně přihlášky najdete zde.


Aktuální informace pro vycházející žáky new
Seznam škol najdete tady


Pojistné události
Vážení rodiče,
v návaznosti na nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014 dochází ke změnám v hlášení pojistných událostí a změně pojistitele na Českou pojišťovnu. Ke každé pojistné události je nutné ze strany rodičů dodat lékařskou zprávu a vyplnění přiložené lékařské zprávy pro odškodnění za vytrpěné bolesti. Rodič může také požadovat od pojištěného, aby uvedl do oznámení škodné události výši újmy. Všechny tyto doklady doručí co nejdříve zpět škole.


Oznámení
Od září 2013 nabízí naše škola prostory k pronájmu. Další informace najdete zde.


!POZOR! Zákaz vjezdu
Žádáme rodiče, aby respektovali značku zákazu vjezdu do areálu školy


logo


Aktuality

Informace školní jídelny  new
Prodej stravného


14. - 16. 4. 2014  new
Barevné dny aneb Pašijový týden v ZŠ


15. 4. 2014  new
třídní schůzky
16:30 h 1. stupeň
17 h 2. stupeň


15. 4. 2014  new
16:30 h informační schůzka k zájezdu do Londýna


16. 4. 2014  new
8 h Odznak všestrannosti olympijských vítězů


16. 4. 2014  new
8 h Orientační běh


17. - 18. 4. 2014  new
Velikonoční prázdniny


21. 4. 2014  new
Velikonoční pondělí


25. 4. 2014  new
12:30 h plavání 2.B


28. 4. 2014  new
8 h plavání 2.A


2. 5. 2014  new
Ředitelské volno


9. 5. 2014  new
ZŠ Mitušova 8 běží maratón
Byli jsme u toho :-)
Partnerská škola Nakladatelství Fraus
Aktivní škola
Projekt EU
Naše škola je v současné době zapojena do projektu EU peníze školám. Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.
Úmob Ostrava-Jih


Jste naším . návštěvníkem.

Poslední aktualizace 14. dubna 2014