ZŠ Ostrava-Hrabůvka


 Připomínáme si 50. výročí založení naší Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace (nyní odloučené pracoviště Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace)

Kontakt ZŠ M8:
telefon 596 719 879, 724 025 339 new
e-mail skola@zsmitusova8.cz
výroční logoRozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny 2016/2017 new
Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny (ZŠ Mitušova 8) pro školní rok 2016/2017 najdete tady .

Informace pro rodiče současných 2.tříd new
Vážení rodiče,
ve školním roce 2016/2017 bude v budově M8 ve 3.ročníku fungovat logotřída.

Věříme, že ne všem rodičům vyhovuje odchod jejich dětí na jiné školy, a proto bude-li během měsíce června zjištěn zájem ze strany rodičů, škola by otevřela také klasickou 3.třídu.

Kontaktujte prosím vedení školy osobně, na tel. čísle 596719824, 596719879 nebo prostřednictvím e-mailu:
Mgr. Marie Sikorová, zástupce ředitele, marie.sikorova@zsmitusova8.cz
Mgr. Robert Novotný, zástupce ředitele, robert.novotny@mitusova8.cz

Celostátní kolo dějepisné olympiády new
Touto cestou bychom rádi poděkovali našemu žákovi 9.B Ondrovi Rybníčkovi za reprezentaci školy v celostátním kole dějepisné olympiády, za jeho píli, snahu a zájem o historii. Poděkování patří také manželům Novotným a Mgr. Janě Jeřábkové, kteří se podíleli na Ondrově odborné přípravě.

Informace pro rodiče současné logotřídy 2.C new
Vážení rodiče,
po odchodu Mgr. Jasiokové bude ve školním roce 2016/2017 Vaše děti učit speciální pedagožka a logopedka Bc.Helena Hanselová, kterou děti znají ze školní družiny.
vedení školy

Informace pro rodiče současné třídy 3.A new
Vážení rodiče,
po odchodu Mgr. Doležalové bude ve školním roce 2016/2017 Vaše děti učit paní učitelka Mgr.Lenka Duroňová, která se vrací z mateřské dovolené.
vedení školy

Informace pro rodiče současné 1.A new
Vážení rodiče,
po odchodu Mgr. Vavrečkové bude ve školním roce 2016/2017 Vaše děti učit zkušená paní učitelka Lenka Opočenská, která již u nás ve škole v minulých letech působila a na děti se moc těší.
vedení školy

Nabídka speciální třídy s logopedickým zaměřením new
Vážení rodiče,
pro školní rok 2016/2017 nabízíme umístění Vašich dětí v 1. ročníku speciální třídy s logopedickým zaměřením.
Nabídka speciální třídy s logopedickým zaměřením

Přijímáme nové žáky new
Stále pro školní rok 2015/16 přijímá naše škola nové žáky do všech ročníků - výhodou jsou menší kolektivy ve třídách.
Nabízíme také volná místa do 2. třídy s logopedickým zaměřením.

Bližší informace získáte osobně
na tel. čísle 596 719 879, 721 642 700 (odloučené pracoviště Mitušova 8)
736 761 940 či 724 059 338 (Mitušova 16)

Sekce Výukové materiály
V sekci výukové materiály najdete nové prezentace.

Elektronická žákovská knížka
Vážení rodiče,
spustili jsme zkušební provoz elektronické žákovské knížky pro 4. - 9. ročník.
Přístupové kódy Vám byly předány na třídních schůzkách. Máte tak možnost sledovat průběžné známky Vašeho dítěte, informace o docházce či probírané látce. Papírová žákovská knížka bude využívána pro omlouvání absence a zápis dalších sdělení.
Příručka pro rodiče k elektronické žákovské knížce.
Aplikace pro mobilní zařízení Aplikace Bakaláři eŽK


logo


Aktuality

Informace školní jídelny  new
Prodej stravného


21. 6. 2016  new
školní výlet Štramberk 1.A,B,C


21. - 22. 6. 2016  new
školní výlet (Hukvaldy, Ondřejník) 4.B, 5.B


22. 6. 2016  new
plavání 2.C


22. 6. 2016  new
14 h rozloučení žáků 9.B


30. 6. 2016  new
8 h rozdávání vysvědčení


1. 7. - 31. 8. 2016  new
hlavní prázdniny
Byli jsme u toho :-)
Partnerská škola Nakladatelství Fraus
Aktivní škola
Úmob Ostrava-Jih


Jste naším . návštěvníkem.

Poslední aktualizace 20. června 2016