ZŠ Ostrava-Hrabůvka


 Slavíme 50. výročí založení naší Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace

Kontakt:
telefon 596 719 879, 721 642 700
e-mail skola@zsmitusova8.cz
výroční logoMimořádné třídní schůzky - shrnutí z 26.11. 2015 new
Vážení rodiče,
dovolte nám informovat Vás o závěrech z těchto třídních schůzek.
  1. Pokud dojde k plánovanému sloučení škol k 1.1. 2016, do 30. června 2016 se pro všechny žáky nic nemění. Všichni dále chodí na ZŠ Mitušova 8, která se stane odloučeným pracovištěm nástupnické organizace ZŠ Mitušova 16.
  2. Zápis do prvních tříd proběhne na ZŠ Mitušova 16 ve spolupráci s pedagogy ze ZŠ Mitušova 8. Bude-li zapsán dostatečný počet žáků, otevřou se 3 třídy běžné a 1 třída logopedická.
    Prosincová přípravka pro předškoláky proběhne na ZŠ Mitušova 8. Naše paní učitelky, které vedou přípravku pro předškoláky a měly by vést budoucí první třídy, Vám poskytnou další informace.
  3. Pokud dojde k plánovanému sloučení škol, od 1. 9. 2016 přejdou do budovy ZŠ Mitušova 16 současné třídy 1.AB, 2.AB a jedna třetí třída (bude upřesněna). Současné logopedické třídy 1.C a 2.C zůstanou v budově ZŠ Mitušova 8. Současné 4.-9. třídy také zůstávají na ZŠ Mitušova 8.
  4. Prosíme všechny rodiče, aby důkladně zvážili své další kroky. Doporučujeme nepřevádět děti do jiných škol, jen tak Vám můžeme zaručit zachování stávajících třídních kolektivů s pedagogem, na kterého jsou Vaše děti zvyklé. V opačném případě hrozí slučování tříd, nárůst počtu žáků ve třídách, snížení naplněnosti školy a její dřívější zánik než v deklarovaném roce 2021.

V Ostravě 27.11.2015
vedení školy


Souhrn informací o slučování škol new
Průběh situace týkající se slučování škol najdete na této stránce

Prohlášení new
Vedení školy spolu se všemi zaměstnanci děkuje rodičům a přátelům školy za morální podporu, kterou jste nám poskytli na jednání zastupitelstva dne 12.11.2015.
Slibujeme, že se nevzdáme a podnikneme další kroky ke zvrácení rozhodnutí zastupitelstva.

Zimní ozdravný pobyt pro 1. stupeň
Ve dnech 7. - 11. 3. 2016 proběhne zimní ozdravný pobyt pro zájemce z řad zájemců 1. stupně. Přihlášku si můžete do konce listopadu vyzvednout u Mgr. Lenky Travinské
Zimní ozdravný pobyt

Nová sekce Výukové materiály
V sekci výukové materiály najdete poznávačku ryb pro 8. ročník.

Příprava projektu s výukou cizích jazyků
Projekt s výukou cizích jazyků Naše škola realizuje na základě Výzvy č. 56 a č. 57 projekty podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
V rámci prvního projektu mají žáci možnost prohlobit své jazykové dovednosti AJ/NJ na zahraničních pobytech ve Skotsku a Německu. Z projektu jsou podporovány čtenářské dovednosti žáků 1.stupně naší školy.
Realizací druhého projektu dle Výzvy č. 57 budou zdokonalovány žákovské praktické dovednosti a jejich tvořivá zručnost, zároveň bude on-line výukou formou Blended learning zlepšována komunikační dovednost žáků 2.stupně v AJ a NJ.

Lyžařský kurz pro 2. stupeň
Závaznou přihlášku na lyžařský kurz pro žáky 2. stupně najdete zde
Družstvo na snowboard je již plně obsazeno.

Elektronická žákovská knížka
Vážení rodiče,
spustili jsme zkušební provoz elektronické žákovské knížky pro 4. - 9. ročník.
Přístupové kódy Vám byly předány na třídních schůzkách. Máte tak možnost sledovat průběžné známky Vašeho dítěte, informace o docházce či probírané látce. Papírová žákovská knížka bude využívána pro omlouvání absence a zápis dalších sdělení.
Příručka pro rodiče k elektronické žákovské knížce.
Aplikace pro mobilní zařízení Aplikace Bakaláři eŽK

Přijímáme nové žáky
Pro školní rok 2015/16 přijímá naše škola nové žáky do všech ročníků.
Nabízíme také volná místa do 2. třídy s logopedickým zaměřením.
Bližší informace získáte osobně na sekretariátě školy, na tel. čísle 596 719 879, 721 642 700 nebo přes e-mail skola@zsmitusova8.cz

Přípravka pro předškoláky
Čertoviny s Mikulášem


logo

Aktuality

Informace školní jídelny  new
Prodej stravného


1. 12. 2015  new
13:40 h Žákovská rada


2. 12. 2015  new
8 h plavání 3.A,B


2. 12. 2015  new
školní kolo olympiády v ČJ


2. 12. 2015  new
Přípravka pro předškoláky


4. 12. 2015  new
Čertoviny s Mikulášem


4. 12. 2015  new
Mikulášská laťka (ZŠ Dvorského)


9. 12. 2015  new
výjezd Žilina (30 dětí II.stupeň)


10. 12. 2015  new
florbalový turnaj (ZŠ Dvorského)


10. 12. 2015  new
vánoční jarmark, tvůrčí dílny


11. 12. 2015  new
florbalový turnaj (ZŠ Dvorského)
Byli jsme u toho :-)
Partnerská škola Nakladatelství Fraus
Aktivní škola
Úmob Ostrava-Jih


Jste naším . návštěvníkem.

Poslední aktualizace 28. listopadu 2015