ZŠ Ostrava-Hrabůvka


 Slavíme 50. výročí založení naší Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace (nyní odloučené pracoviště Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace)

Kontakt:
telefon 596 719 879, 721 642 700
e-mail skola@zsmitusova8.cz
výroční logoZájezd Osvětim a Krakov new
Kdy: čtvrtek 26. 5. 2016
Cena: 660 Kč včetně cestovního pojištění a pojištění storna zájezdu

Zaplatit: v týdnu 29. 2. - 4. 3. 2016 Mgr.Novotnému, v týdnu 7. - 11. 3. 2016 Mgr.Pustkové (nejpozději do 15. 3. 2016)

Formulář: Prohlášení pojištěné osoby“ odevzdat v týdnu 15. - 19. 2. 2016 ve sborovně II. st., v týdnu od 29. 2. - 4. 3. 2016 Mgr.Novotnému

S sebou: platný pas nebo OP, kapesné dle uvážení (doporučeno 50 zl), svačinu, pití, vhodné oblečení dle počasí a pohodlné boty, čas odjezdu bude upřesněn v měsíci květnu

Kroužek florbalu odpadá new
V pondělí 15. 2. a ve středu 17. 2. 2016 odpadá kroužek florbalu Mgr.Novotného

Změna rozvrhu hodin v týdnu 15. - 19. 2. 2016 new
V týdnu 15. - 19. 2. odpadají žákům následující hodiny:
4.A úterý 5.h český jazyk
5.A pondělí 6.h informatika
6. AB výuka podle 6.B ve třídě 6.A
pondělí 1.h tělesná výchova dívky
úterý 1.h německý jazyk
úterý 6.h informatika
čtvrtek 6.h tělesná výchova dívky
čtvrtek 7.h tělesná výchova chlapci
7. AB výuka podle 7.A ve třídě 7.B
úterý 1.h matematika
úterý 6.h tělesná výchova chlapci
pátek 0.h tělesná výchova dívky
pátek 6.h tělesná výchova chlapci
8.A
úterý 0.h tělesná výchova chlapci
úterý 7.h tělesná výchova dívky
čtvrtek 0.h tělesná výchova dívky
čtvrtek 8.h tělesná výchova chlapci
9.AB výuka podle 9.A ve třídě 9.A
pondělí 0.h tělesná výchova dívky
pondělí 6.h tělesná výchova chlapci
úterý 8.h informatika
středa 0.h tělesná výchova chlapci
středa 7.h tělesná výchova dívky

Informace - zápis budoucích prvňáčků new
Ve dnech 18. 1. a 19. 1. 2016 byl na naší škole zápis. K zápisu přišlo celkem 74 dětí.
Dle informaci od zákonných zástupců budou rodiče pro 14 dětí žádat odklad povinné školní docházky. Rodiče 5 dětí mají zájem o vzdělávání ve speciální logopedické třídě. 55 dětí se bude vzdělávat v klasické třídě s výukovým programem dle školního vzdělávacího programu. Všem rodičům ještě jednou děkuji, že si pro vzdělávání dětí zvolili naši školu.
Při předpokládaném počtu 55 dětí v klasických třídách otevřeme 3 první třídy. Pokud dojde ke snížení počtu dětí, nemůžeme Vám rodičům bohužel garantovat otevření 3 prvních tříd. Děkuji za pochopení.

Informace pro rodiče 5 žáků, kteří chtějí vzdělávat své děti ve speciální logopedické třídě. V současné době děláme kroky, abychom otevřeli i tuto speciální třídu.
Mgr. Martin Pail

Informace pro rodiče k přijímacímu řízení 2015/16 na SŠ a víceletá gymnázia new
Zápisové lístky budou předávány zákonným zástupcům dne 29.1.2016 v 8-10 hodin u výchovné poradkyně.
V následujících dnech na sekretariátě základní školy Mitušova 8 v době od 13 - 15.30 hodin (do 19.2.2016).

Zjištění předběžného zájmu new
Od září chceme ve školní jídelně Mitušova 16 vařit jídla s bezlepkovou dietou. V první etapě příprav chceme zjistit předběžný zájem o tuto dietu.
Zájemci nahlaste se paní vedoucí školní jídelny Otmarové (email: jidelna@zsmitusova16.cz).
Upozorňuji všechny zájemce, že žádost musí být následně podpořena lékařskou zprávou o nezbytnosti bezlepkové diety.
Mgr. Martin Pail


Úspěch Ondry Rybníčka
Dne 18.1.2016 se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Ze školních kol se do této soutěže probojovalo celkem 44 žáků základních škol a víceletých gymnázií.
Tématem soutěže byli Lucemburkové. V této těžké konkurenci si skvěle vedl Ondřej Rybníček žák 9.B naší školy ZŠ Mitušova 8.
Nejen že obsadil 1.místo, ale jako jediný přesáhl metu 90 bodů...ze 100 jich získal 94.
Ondro, blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a v krajském kole Ti přejeme stejnou dávku vědomostí, síly a hrdosti.
Ondřej Rybníček
Seznam postupujících do krajského kola dějepisné olympiády 2016

Pro rodiče předškoláčků
Vážení rodiče,
Rozhodnutí, na kterou školu zapsat své dítě, je samozřejmě jen na Vás. Situace se ne naší vinou značně zkomplikovala, přesto Vás žádáme, abyste své děti přivedli k zápisu na ZŠ Mitušova 16, kde na Vás budou čekat ve dvou třídách také paní učitelky z Mitušovy 8.
V budoucích prvních třídách budou pak Vaše děti vyučovat paní učitelky z Mitušovy 8, které znáte z předškoláků. Těšíme se na Vás.


Pro rodiče stávajících žáků ZŠ Mitušova 8
Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste v průběhu 2.pololetí nepřehlašovali své děti do jiných základních škol.
Jen při zachování stejného počtu žáků Vám můžeme slíbit, že zůstanou současné třídní kolektivy.
Děkujeme za pochopení a Vaši podporu

Sekce Výukové materiály
V sekci výukové materiály najdete poznávačku hub pro 6. ročník.

Hodnocení projektů 2015
Projekt s výukou cizích jazyků V rámci výzvy MŠMT č. 56 a 57 realizovala naše škola projekty pro rozvoj komunikačních a praktických dovedností našich žáků. Prostřednictvím těchto projektů navštívilo na podzim zdarma (plně hrazeno z grantu 400000,-)  třicet jedna žáků naší školy Skotsko a Německo, kde se zdokonalovali v AJ/NJ.
Pro děti prvého stupně naší ZŠ bylo zakoupeno 250 knih ke zlepšení čtenářských dovedností.
Z prostředků druhého grantu byly vybaveny školní dílny (v hodnotě 190000,-) a byla zajištěna výuka pro 60 žáků cizích jazyků formou blended learning (cena online licencí 89000,-).
O efektivitě projektů a spokojenosti našich žáků vypovídají nejen zlepšené kompetence a dovednosti žáků, ale i následná fotodokumentace

Elektronická žákovská knížka
Vážení rodiče,
spustili jsme zkušební provoz elektronické žákovské knížky pro 4. - 9. ročník.
Přístupové kódy Vám byly předány na třídních schůzkách. Máte tak možnost sledovat průběžné známky Vašeho dítěte, informace o docházce či probírané látce. Papírová žákovská knížka bude využívána pro omlouvání absence a zápis dalších sdělení.
Příručka pro rodiče k elektronické žákovské knížce.
Aplikace pro mobilní zařízení Aplikace Bakaláři eŽK

Přijímáme nové žáky
Stále pro školní rok 2015/16 přijímá naše škola nové žáky do všech ročníků.
Nabízíme také volná místa do 2. třídy s logopedickým zaměřením.
Bližší informace získáte osobně na sekretariátě školy, na tel. čísle 596 719 879, 721 642 700 nebo přes e-mail skola@zsmitusova8.cz

logo


Aktuality

Informace školní jídelny  new
Prodej stravného


15. - 19. 2. 2016  new
Lyžařský kurz 2.st


15. 2. 2016  new
11 h plavání 2.A,B


17. 2. 2016  new
11:45 h plavání 2.C


7. - 11. 3. 2016  new
Zimní ozdravný pobyt 1.st
Byli jsme u toho :-)
Partnerská škola Nakladatelství Fraus
Aktivní škola
Úmob Ostrava-Jih


Jste naším . návštěvníkem.

Poslední aktualizace 12. února 2016