ZŠ Ostrava-Hrabůvka


 Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace

Kontakt:
telefon 596 719 879, 721 642 700
e-mail skola@zsmitusova8.cz
Rodinná škola


Představujeme se
Doučování dětí během prázdnin
Děti, které neukončily ročník z důvodu nedostatečného prospěchu z některého předmětu, mají možnost navštěvovat doučování v červenci a srpnu. Jedná se o individuální výuku promovanými učiteli. Konzultační hodiny jsou zdarma. Přednost mají děti ze sociálně slabších rodin.
Rodinné centrum, Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh
Tel. kontakt: 596 769 915, 731 421 878, osobně na výše uvedené adrese po, st 8 – 12 h, 13 - 17 h.


Volná místa v logopedické třídě new
Vážení rodiče,
pro školní rok 2014/2015 nabízíme 2 volná místa v logopedické třídě. Nabízíme klidné prostředí ve třídách s nízkými stavy žáků (do 20 dětí ve třídě).
Informace získáte na tel. číslech 596 719 879, 721 642 700, na e-mailové adrese skola@zsmitusova8.cz nebo osobně na ředitelství školy.


ZŘÍZENÍ LOGOPEDICKÉ TŘÍDY new
Vážení rodiče, pro příští školní rok bude škola otevírat dvě běžné 1. třídy. Z celkového počtu přijatých žáků se počítá s odklady povinné školní docházky a také se zařazením žáků do logopedické třídy. Počty žáků v běžných třídách se budou proto pohybovat kolem 20 na třídu.
Oznamujeme, že v souladu se Školským zákonem uděluje Krajský úřad Moravskoslezského kraje uděluje
souhlas se zřízením LOGOPEDICKÉ TŘÍDY v ZŠ Mitušova 8 od 1. 9. 2014.
Volná místa - logopedická třída
Vedení školy


Poděkování new
Chtěla bych jménem kolegů poděkovat všem rodičům za ochotu, čas a spolupráci na akcích SRPŠ.
Mgr. Lenka Travinská


Pojistné události
Vážení rodiče,
v návaznosti na nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014 dochází ke změnám v hlášení pojistných událostí a změně pojistitele na Českou pojišťovnu. Ke každé pojistné události je nutné ze strany rodičů dodat lékařskou zprávu a vyplnění přiložené lékařské zprávy pro odškodnění za vytrpěné bolesti. Rodič může také požadovat od pojištěného, aby uvedl do oznámení škodné události výši újmy. Všechny tyto doklady doručí co nejdříve zpět škole.


Oznámení
Od září 2013 nabízí naše škola prostory k pronájmu. Další informace najdete zde.


!POZOR! Zákaz vjezdu
Žádáme rodiče, aby respektovali značku zákazu vjezdu do areálu školy


logo


Aktuality

Informace školní jídelny  
Prodej stravného


28. 6. - 31. 8. 2014  new
hlavní prázdniny


1. 9. 2014  new
zahájení školního roku 2014/2015
Byli jsme u toho :-)
Ostravské školní hry
Partnerská škola Nakladatelství Fraus
Aktivní škola
Projekt EU
Naše škola je v současné době zapojena do projektu EU peníze školám. Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.
Úmob Ostrava-Jih


Jste naším . návštěvníkem.

Poslední aktualizace 30. června 2014